Close Menu
SCPB '22 is een sportieve samenvoeging van Pancratius en SC Badhoevedorp

Contributie

Lid worden? Stuur een mail naar de ledenadministratie.

Het Bestuur heeft de contributiebedragen voor het seizoen 2022-2023 vastgesteld. Deze zijn gelijk aan die in het seizoen '21- '22

Het volledige  overzicht met alle contributiebedragen per (leeftijds)categorie vindt u hieronder:

 

CONTRIBUTIE

SEIZOEN 2022-2023

categorie

Contributie

   

Mini’s

€ 180

Champions League

€ 225

Jeugd onder 8

€ 225

Jeugd onder 9

€ 225

Jeugd onder 10

€ 250

Jeugd onder 11

€ 250

Jeugd onder 12

€ 250

Jeugd onder 13

€ 240

Jeugd onder 14

€ 240

Jeugd onder 15

€ 240

Jeugd onder 16

€ 290

Jeugd onder 17

€ 290

Jeugd onder 18

€ 290

Jeugd onder 19

€ 290

 

 

Selectietoeslag jeugd

€ 52,50

Keeperstoeslag jeugd

€ 52,50

Future-teamtoeslag

€ 32,50

 

 

Senioren (heren)

€ 290

Senioren dames

€ 275,00

Senioren 7 x 7

€  70,00

Senioren zaal

€ 105,00

Senioren comb. veld/zaal

€ 395,00

 

 

Trimmers

€  65,00

Donateurs en vrienden

€  65,00

Selectieteams

Voor het seizoen 2022-2023 worden de volgende teams als selectieteam aangemerkt:

 • Zondag senioren 1
 • Zaterdag senioren 1
 • JO 23 - 1 zaterdag
 • JO 23 - 2 zaterdag
 • JO18 - 1 zaterdag
 • JO17 - 1 zaterdag
 • JO16 - 1 zaterdag
 • JO15 - 1 zaterdag
 • JO14 - 1 zaterdag
 • JO13 - 1
 • JO13 - 2
 • JO11 -1
 • JO11 - 2
 • JO11- 3
 • JO10 - 1
 • JO9 - 1
 • JO9 - 2
 • JO8 - 1
 • JO8 - 2

Future teams

Future teams zijn teams met spelers die (nog) niet in aanmerking komen voor een selectieteam maar waarvan wij denken dat zij wel de potentie hebben om zich verder te ontwikkelen. Een future team krijgt 2x per week training van een selectietrainer uit die leeftijdscategorie. Op deze manier maken we de afstand tussen selectieteams en de overige teams kleiner.
Voor het seizoen 2022-2023 worden de volgende jeugdteams aangemerkt als future team:

 • JO09-3
 • JO09-4
 • JO10-2
 • JO10-3
 • JO11-4
 • JO12-1

Administratieve afhandeling

Het Bestuur besteedt net zoals de laatste jaren de contributie-inning uit aan een externe partner, te weten Clubcollect. Hierdoor kan iedereen eenvoudig, snel en gemakkelijk de betaling doen. Clubcollect biedt diverse betaalmogelijkheden, voor meer info hierover verwijzen wij u naar www.clubcollect.nl

Gemeentelijke bijdrage
Indien u van mening bent dat u in aanmerking komt voor een bijdrage van het stadsdeel en/of de gemeente verzoeken wij u ons dit voor 1 augustus 2022 kenbaar te maken. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanvraag en afhandeling.

 • Jeugdfonds Sport Amsterdam
  Als uw kind graag wil sporten maar uw budget is niet toereikend is, dan kan een professional die al betrokken is bij de ontwikkeling van uw kind, uw kind eenvoudig aanmelden bij het Jeugdfonds Sport Amsterdam. Deze aanmelding loopt via de leerkracht, de (huis)arts, maatschappelijk werker, jeugdzorgmedewerker en dergelijke. Alleen intermediairs kunnen een aanvraag indienen. Na goedkeuring zal het Jeugdfonds Sport Amsterdam de contributie aan de club overmaken. De aanvraag kan via amsterdam@jeugdfondssport.nl
   
 • Speciale regeling voor inwoners van de gemeente Haarlemmermeer
  Volwassenen waarvan het gezinsinkomen maximaal 120 procent is van het wettelijk minimumloon kunnen voor zichzelf een budget aanvragen bij de Stichting Leergeld Haarlemmermeer. Het JeugdFonds Noord Hollandregelt de bijdrage voor de inwoners van de Haarlemmermeer. U kunt een aanvraag doen via noord-holland@jeugdfondssportencultuur.nl
   
 • Vergoeding via ziektekostenverzekering
  Tevens willen wij u nogmaals wijzen op de mogelijkheden die uw ziektekostenverzekering u biedt om een gedeelte van de contributie vergoed te krijgen. Bij veel maatschappijen bedraagt dat € 50,- per kind. Hier wordt door (ouders van) leden inmiddels veelvuldig gebruik van gemaakt.

Opzeggen lidmaatschap voor seizoen '22-'23
Wil je het lidmaatschap van Pancratius opzeggen, stuur dan een e-mail naar ledenadministratie@scpb22.nl. Opzeggen voor het nieuwe seizoen doe je uiterlijk op 1 juni, maar in verband met de teamindelingen voor het nieuwe seizoen, zouden we het fijn vinden als je dat doet vóór 15 mei. Voor opzeggingen ná 1 juni zijn wij genoodzaakt ook voor het volgend seizoen contributie te innen in verband met de afdracht aan de KNVB en de geplande begroting van de vereniging. Een opzegging is pas voltooid als je - per post of per e-mail - een bevestiging vanuit de ledenadministratie hebt ontvangen. En is de digitale weg niet je sterkste punt? Geeft niks. Stuur dan even een briefje naar Ledenadministratie SCPB '22, Postbus 287, 1170 AG Badhoevedorp.

Overschrijven naar andere vereniging voor seizoen '22-'23
Als je wilt overstappen naar een andere vereniging, doe dat dan vóór 15 juni. Je kunt je dan melden bij de nieuwe vereniging. Bij het aanmelden bij de nieuwe club wordt door het systeem automatisch bepaald of alles in orde is. En is dat niet het geval – bijvoorbeeld bij contributieschuld of boetes voor gele en/of rode kaarten – dan blokkeert het systeem ook automatisch de overschrijving. Er kan pas sprake zijn van een overschrijving als alle zaken zijn opgelost. Maar als er geen belemmeringen zijn, dan wordt een speler meteen overgeschreven en kan hij/zij ook meteen voor de nieuwe club uitkomen.

Ten slotte
Heeft u vragen en/of opmerkingen dan verzoeken wij u een e-mail te sturen naar ledenadministratie@scpb22.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Ledenadministratie SCPB '22