Close Menu
SCPB '22 is een sportieve samenvoeging van Pancratius en SC Badhoevedorp

Denk mee over de toekomst van SCPB!

22 februari 2023
Denk mee over de toekomst van SCPB!

SCPB ‘22 is gestart met het bijsturen van haar strategie voor de komende jaren. Hierbij wil het bestuur graag ook de leden betrekken. Voor dat doel wordt een klankbordgroep in het leven geroepen.

Als vereniging hebben we te maken met grote veranderingen. Zo stelt de fusie tussen RKSV Pancratius en SC Badhoevedorp ons voor de opdracht om de twee verenigingsculturen te laten samensmelten tot één nieuwe cultuur. Daarnaast verwachten we een groeiend ledenaantal. Allereerst door de geplande woningbouw in Badhoevedorp zelf, maar ook door de geplande nieuwbouw van SCPB'22, waar een nieuw complex een aanzuigende werking zal hebben op de omliggende gebieden buiten Badhoevedorp. Om de vereniging klaar te stomen voor de toekomst willen we een duidelijke route bepalen. Langs deze route willen we zorgen dat onze vereniging klaar is voor de toekomst. Daarom is nu het juiste moment om de huidige missie, visie en strategie tegen het licht te houden.

Klankbordgroep

In dit kader zoeken we leden (“jong en oud”) die mee willen denken met het bestuur over de onze toekomst. Dit willen we doen in de vorm van een klankbordgroep. De klankbordgroep wordt gevormd door leden van de vereniging die zich aanmelden om mee te denken over de nieuwe strategie van SCPB ’22. Zij hebben hierbij een adviserende rol middels het geven van feedback op de stukken die worden opgeleverd. Daarnaast geeft de klankbordgroep het bestuur vrijblijvend advies over de strategievorming.

Meld je nu aan!

Dus, vind je het leuk om mee te denken over de toekomst van SPCB ‘22, meld je dan snel aan bij onze secretaris Mathieu Vermast: (secretaris@scpb22.nl).