Close Menu
SCPB '22 is een sportieve samenvoeging van Pancratius en SC Badhoevedorp

In memoriam Piet Bouwhuis

13 september 2023
In memoriam Piet Bouwhuis

Op maandag 11 september 2023 is overleden ons lid van verdienste en erelid Piet Bouwhuis.

Piet (ome Piet) is 91 jaar geworden. Piet is 76 jaar lid geweest van de vereniging. Hij begon als 15-jarige bij de RKVV St. Pancratius in Sloten. Daar was hij naast voetballer vanaf dag 1 vrijwilliger. Hij zorgde ervoor dat de lijnen werden getrokken en de koeienvlaaien werden opgeruimd voordat de wedstrijd van start ging. Op 17-jarige leeftijd werd hij scheidsrechter. Een tak van sport in het voetballen die hij tot op hoge leeftijd heeft uitgeoefend.

Piet was voorzitter van de supportersclub, heden ten dage de derde colonne. Bij de verhuizing van Pancratius van Sloten naar Badhoevedorp was Piet de voorzitter van de bouwcommissie.

EHBO'er en trimcluboprichter

Vele mensen kennen Piet ook als de EHBO’er van de club. Bij vele kwetsuren en breuken heeft hij de eerste hulp verleend. Een functie die hij meer dan 35 jaar met verve heeft vervuld. In 1971 richtte Piet de trimclub op. Een groep “ouderen” binnen de vereniging die elke week, na eerst inspanning geleverd te hebben, ook ontspanning vond binnen de club.

Bestuurslid

Als lid van het bestuur (25 jaar) heeft hij er mede voor gezorgd dat de vereniging kon groeien tot de grote vereniging die het nu anno 2023 is. Zelfs aan de fusie met “aartsrivaal” SC Badhoevedorp kon hij zijn goedkeuring geven. De scherpe kantjes waren er in de loop van de jaren wel afgesleten.

Als vereniging verliezen wij een icoon van de club en van het dorp. Hij betekende veel voor velen. Daarom hangen de vlaggen bij de ingang van het complex halfstok. Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Harry den Arend, voorzitter SCPB'22.

Ome Piet is thuis op de Keizersweg 139 in Badhoevedorp opgebaard, alwaar van hem afscheid genomen kan worden op zondag 17 september van 14.00 tot 16.00 uur. In het aangrenzende restaurant “Het Fornuis” is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en herinneringen aan Piet te delen. De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.

Download hier de rouwkaart